van Grinsven Advies

Schietbanen worden gebruikt door defensie en/of door schietverenigingen. VGA berekent de optredende knalniveaus in de omgeving. Het aantal schoten met de verschillende wapens wordt verdisconteerd in de bedrijfsduurcorrectietermen. Getoetst worden ook de zogenaamde rating sound levels Lr. De geluidoverdrachtberekeningen worden uitgevoerd conform methode C8 uit de Handleiding. In afwijking hierop wordt voor de geometrische uitbreiding van het schietgeluid in het rekenmodel een extra verzwakking van 3 dB per km in rekening gebracht.