van Grinsven Advies

De overheid verlangt van bedrijven vaak een rapportage van een akoestisch onderzoek. VGA onderzoekt en rapporteert over het geluid dat een bedrijf naar zijn omgeving uitstraalt. De optredende geluidbelasting wordt getoetst aan normen. Zonodig adviseren wij over te treffen maatregelen om de geluidbelasting te reduceren. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai en voldoet aan de eisen die het bevoegde gezag hieraan kan stellen.