van Grinsven Advies

Horeca-inrichtingen vallen onder een AMvB of zijn vergunningplichtig in het kader van de Wet milieubeheer. Bij het veranderen en het bouwen van nieuwe horecagelegenheden geeft VGA advies over de bouwkundige constructie en de technische installaties. Dit om geluidoverlast te voorkomen en om te voldoen aan de door de overheid gestelde geluideisen.