van Grinsven Advies

Volgens het Bouwbesluit moet de geluidwering van de gevels van een woning zodanig zijn dat in de verblijfruimten het geluidniveau niet meer bedraagt dan Lden=33 dB. VGA berekent op basis van de geluidbelasting op de gevels en de eigenschappen van de geveldelen het verwachte binnengeluidniveau. Zonodig worden in overleg met de bouwkundige voorstellen gedaan om bijvoorbeeld de beglazing, de dakconstructie of de ventilatievoorzieningen aan te passen.