van Grinsven Advies

Het geluid op de arbeidsplaats kunnen wij inventariseren. VGA rapporteert de geluidniveaus en de geluidpieken waaraan de werknemers worden blootgesteld. Op basis hiervan worden de nodige maatregelen en beschermingsmiddelen aangegeven.