van Grinsven Advies
Voor een te herbouwen woning (met een prachtige architectuur) is de geluidbelasting vanwege wegverkeer onderzocht. De geluidbelasting bleek hoger te zijn dan de voorkeursgrenswaarde zodat op basis van het akoestische rapport een zogenaamde "hogere waarde procedure" wordt gevolgd. De nodige geluidwerende maatregelen aan de gevels zijn in kaart gebracht zodat voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit.