van Grinsven Advies
Voor een nieuw te bouwen dubbel woonhuis is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer en naar de geluidwering van de gevels. De geluidbelasting op de voorgevel bedraagt Lden=65 dB. Om het binnengeluidniveau voldoende te beperken moeten de plafonds en de schuine daken in de slaapkamers worden voorzien van een aftimmering met gipsplaten op een deels met minerale wol gevulde luchtspouw. De toevoer van verse buitenlucht vindt plaats via sterk dempende suskasten. Een aantal ramen krijgt verzwaarde beglazing. Ook wordt gelamineerd glas toegepast, dat heeft een hoge geluidwering.