van Grinsven Advies
Voor een nieuw te bouwen semibungalow is onderzoek gedaan naar de geluidwering van de gevels. De geluidbelasting op de voorgevel bedraagt Lden=62 dB vanwege wegverkeer. Om het binnengeluidniveau voldoende te beperken moeten de schuine daken in de slaapkamers worden voorzien van een verend bevestigde aftimmering. De toevoer van verse buitenlucht vindt plaats via suskasten.