van Grinsven Advies
Om de nieuwbouw van een woning in het buitengebied mogelijk te maken moest de geluidbelasting vanwege het wegverkeer worden vastgesteld. Omdat de gemeente niet beschikt over verkeersgegevens wordt nu de geluidbelasting gemeten. Hiervoor is ter plaatse een meetpost opgesteld die het geluid gedurende een week continu registreert. De verzamelde data werden achteraf geanalyseerd.