van Grinsven Advies
Voor een nieuw te bouwen appartementencomplex is de geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend. De eerder vastgestelde hogere waarde van 53 dB(A) blijkt te worden overschreden. Burgemeester en wethouders gaan een nieuwe hogere waarde vaststellen. Verder zijn de geluidweringen van de gevels berekend. Door verschillende ramen te voorzien van verzwaard dubbelglas en door extra isolatie van de schuine daken wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit.