van Grinsven Advies

In een door wegverkeer geluidbelaste woning zijn gedurende zes etmalen geluidmetingen uitgevoerd. Hoewel de bewoners het verkeerslawaai als hinderlijk ervaren wordt wel voldaan aan de norm voor het binnengeluidniveau van maximaal Lden=33 dB.