van Grinsven Advies
Voor een grote bouwonderneming is de geluidwering van een groot aantal woningen en appartementen in een nieuw te bouwen woonwijk onderzocht. Door het specificeren van geluidwerende voorzieningen aan de gevels en aan de ventilatievoorzieningen wordt voorkomen dat de toekomstige bewoners hinder ondervinden van railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai.