van Grinsven Advies
Voor een nieuw te bouwen dubbel woonhuis is onderzoek gedaan naar de geluidbelasting vanwege het wegverkeer en naar de geluidwering van de gevels. De geluidbelasting op de voorgevel bedraagt Lden=65 dB. Om het binnengeluidniveau voldoende te beperken moeten de plafonds en de schuine daken in de slaapkamers worden voorzien van een aftimmering met gipsplaten op een deels met minerale wol gevulde luchtspouw. De toevoer van verse buitenlucht vindt plaats via sterk dempende suskasten. Een aantal ramen krijgt verzwaarde beglazing. Ook wordt gelamineerd glas toegepast, dat heeft een hoge geluidwering. 

In een door wegverkeer geluidbelaste woning zijn gedurende zes etmalen geluidmetingen uitgevoerd. Hoewel de bewoners het verkeerslawaai als hinderlijk ervaren wordt wel voldaan aan de norm voor het binnengeluidniveau van maximaal Lden=33 dB.

Voor een nieuw te bouwen semibungalow is onderzoek gedaan naar de geluidwering van de gevels. De geluidbelasting op de voorgevel bedraagt Lden=62 dB vanwege wegverkeer. Om het binnengeluidniveau voldoende te beperken moeten de schuine daken in de slaapkamers worden voorzien van een verend bevestigde aftimmering. De toevoer van verse buitenlucht vindt plaats via suskasten.
Voor een grote bouwonderneming is de geluidwering van een groot aantal woningen en appartementen in een nieuw te bouwen woonwijk onderzocht. Door het specificeren van geluidwerende voorzieningen aan de gevels en aan de ventilatievoorzieningen wordt voorkomen dat de toekomstige bewoners hinder ondervinden van railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai.
Om de nieuwbouw van een woning in het buitengebied mogelijk te maken moest de geluidbelasting vanwege het wegverkeer worden vastgesteld. Omdat de gemeente niet beschikt over verkeersgegevens wordt nu de geluidbelasting gemeten. Hiervoor is ter plaatse een meetpost opgesteld die het geluid gedurende een week continu registreert. De verzamelde data werden achteraf geanalyseerd.
Voor een te herbouwen woning (met een prachtige architectuur) is de geluidbelasting vanwege wegverkeer onderzocht. De geluidbelasting bleek hoger te zijn dan de voorkeursgrenswaarde zodat op basis van het akoestische rapport een zogenaamde "hogere waarde procedure" wordt gevolgd. De nodige geluidwerende maatregelen aan de gevels zijn in kaart gebracht zodat voldaan wordt aan de eisen uit het Bouwbesluit.
Voor een nieuw te bouwen appartementencomplex is de geluidbelasting vanwege wegverkeer berekend. De eerder vastgestelde hogere waarde van 53 dB(A) blijkt te worden overschreden. Burgemeester en wethouders gaan een nieuwe hogere waarde vaststellen. Verder zijn de geluidweringen van de gevels berekend. Door verschillende ramen te voorzien van verzwaard dubbelglas en door extra isolatie van de schuine daken wordt voldaan aan de eisen uit het bouwbesluit.