van Grinsven Advies

Akoestisch onderzoek bij een groot Brabants tanktransportbedrijf ten behoeve van een vergunningaanvraag Wet milieubeheer. Honderden geluidbronnen (transportbewegingen, logistiek centrum, cleaningbedrijf, garagebedrijf, carrosseriebedrijf) zijn geïnventariseerd en de geluidbelastingen in de omgeving zijn gerapporteerd. Geluidbeperkende maatregelen zijn aangegeven. Met het bevoegde gezag is overeenstemming bereikt over de te stellen geluidnormen.