van Grinsven Advies
Voor een horecagelegenheid met een café en feestzalen is de geluidbelasting vanwege de inrichting met muziekgeluid berekend ter plaatse van de op korte afstand gelegen woningen. Ingrijpende geluidisolerende maatregelen bleken noodzakelijk. De door VGA opgestelde melding en de rapportage van het akoestisch onderzoek zijn bij de gemeente ingediend. Het bedrijf dat de ingrijpende verbouwing gaat uitvoeren maakt gebruik van de gedetailleerd aangegeven geluidwerende maatregelen.