van Grinsven Advies
Voor een bedrijf dat bomen rooit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op het bedrijfsterrein worden boomstammen geladen, gelost en gezaagd. Naast de vrachtwagenbewegingen de kranen en de loaders zijn vooral de kettingzagen de belangrijkste geluidbron. Ook de meest moderne en stille motorzagen produceren nog veel geluid. Elektrisch aangedreven kettingzagen hebben een te hoog gewicht door de zware elektromotor en voldoen daardoor niet aan de ARBO-eisen. Door een optimale terreinindeling en afscherming door een lange keerwand en door effectief gebruikt te maken van de geluidafscherming van stapels boomstammen, voldoet het geluidniveau bij omliggende woningen juist aan de norm.