van Grinsven Advies
Bij een drukkerij zijn de geluidniveaus op de werkplekken gemeten. Dit in het kader van de Arbo-wetgeving. Voor enkele werkplekken moet de werkgever passende beschermingsmiddelen ter beschikking stellen en sommige medewerkers moeten periodiek audiologisch worden onderzocht.