van Grinsven Advies

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor een groot bedrijf in de weg en waterbouw. In een hal worden wegenbouwmachines gerepareerd en onderhouden. Op het buitenterrein wordt zwaar materieel zoals kranen, pompen en aggregaten opgeslagen, geladen en gelost. Ook is er zwaar verkeer van vrachtwagens, opleggers en loaders. Omdat er steeds vaker nachtelijke wegwerkzaamheden zijn, gebeurt er hier ook steeds meer in de avond en in de nacht. Woningen staan op korte afstand. De geluidnormen worden fors overschreden. Uit vervolgonderzoek moet blijken of de situatie oplosbaar is.