van Grinsven Advies

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor een nieuwe bouwmarkt op een gezoneerd industrieterrein. De geluidbelasting is niet meer dan 40 dB(A) ter plaatse van woningen en ter plaatse van de vastgestelde zonegrens. Het grote aantal personenwagens van bezoekers is de maatgevende geluidbron.