van Grinsven Advies
Voor een op te richten vergistinginstallatie met twee warmtekrachtcentrales en een mestdrogerij is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door het aanpassen van het ontwerp van de installaties en enkele aanvullende maatregelen wordt de geluiduitstraling naar nabijgelegen woningen sterk beperkt en wordt voldaan aan de normstelling.