van Grinsven Advies
Voor een in België te bouwen windturbine is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Het betreft een grote turbine, het hoogste punt is bijna 200 m hoog. Bij een deel van een nabijgelegen woonwijk is de geluidbelasting hoog. De slagschaduw reikt tot circa 1.500 m ver. In een bepaalde richting is er tot op een afstand tot circa 1.000 m over de stad relevante hinder door slagschaduw. In België gaat men overigens anders om met hinder als gevolg van windturbines.