van Grinsven Advies
Aan een bestaande windturbine zijn geluidmetingen uitgevoerd. De bronsterkte bleek iets hoger te zijn dan verwacht. Aanbevolen is om de turbinebesturing anders in te stellen en om de turbinebladen te controleren. Hiervoor is het onderhoudsbedrijf ingeschakeld die de besturing heeft aangepast, een wiektip goed heeft afgesteld en kleine beschadigingen aan de turbinebladen heeft gerepareerd.