van Grinsven Advies
Voor een in de provincie Zeeland te ontwikkelen windpark is de slagschaduwhinder vergeleken voor drie mogelijke turbinetypen. De vereiste maatregelen om de hinder te beperken zijn uitgewerkt en de bijbehorende productieverliezen zijn geïnventariseerd. De rapportage wordt gebruikt bij de planologische procedure en de opdrachtgever kan op basis van de resultaten een overwogen keuze maken uit de onderzochte varianten.