van Grinsven Advies
Voor een Fries opschalingproject van twee kleinere windturbines naar een grotere windturbine is akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Om aan de geluideisen uit de AMvB Voorzieningen en installaties te kunnen voldoen wordt de turbine in de nachtperiode teruggeregeld. De optredende slagschaduwhinder bleek juist aan de norm te voldoen zodat hiervoor geen maatregelen noodzakelijk waren.