van Grinsven Advies
Voor een op te richten windpark in de Noordoostpolder is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Om aan de geluideisen te kunnen voldoen moeten verschillende turbines worden teruggeregeld. Hiervoor zijn de meest optimale turbine-instellingen berekend. Om aan de eisen voor slagschaduwhinder te kunnen voldoen worden enkele turbines voorzien van een automatische stilstandsregeling. In de turbinebesturingen worden hiervoor de aangegeven blokken van dagen en tijden geprogrammeerd waarin de regeling actief moet zijn.