van Grinsven Advies

De slagschaduw van een oudhollandse watermolen is onderzocht. Deze vierwieker is nog steeds in bedrijf als hoofdgemaal voor de beheersing van het waterpeil in een polder. Aan de noordzijde van de molen wordt een oud bedrijfspand afgebroken en komt een appartementencomplex. Als de molen elke dag in bedrijf zou zijn dan zou er onaanvaardbaar veel slagschaduwhinder optreden. De molen is op honderd dagen per jaar in gebruik, het aantal bedrijfsuren per dag is beperkt is en de molenaar kan wat schuiven met de bedrijfstijden. Hierdoor wordt de hinderduur bij de nieuwe woningen voldoende beperkt.