van Grinsven Advies
Voor een nieuw windpark is een slagschaduwonderzoek uitgevoerd en zijn fotovisualisaties vervaardigd.  Om de hinder bij zeven woningen te beperken worden drie van de vierturbines voorzien van een automatische stilstandsregeling. Hiervoor zijn de benodigde start- en stoptijden van de turbines berekend. De fotovisualisaties geven een beeld van de toekomstige situatie en worden gebruikt bij de planologische onderbouwing. Vanaf veel plaatsen wordt het zicht op het windpark beperkt door bomenrijen en dergelijke.