van Grinsven Advies
Voor een nieuw windpark nabij een snelweg wil de gemeente de geluidnormering baseren op het heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid. VGA heeft bij de nabijgelegen woningen gedurende drie weken continu metingen uitgevoerd. De meetmicrofoon stond op een statief van 5 m hoog en op een meetmast van 10 m hoog was een nauwkeurige windsnelheidsmeter en windrichtingmeter gemonteerd. Periodiek zijn alle meetgegevens verzameld met een datalogger. Alle meetdata zijn achteraf uitgebreid statistisch geanalyseerd. De gemeente gebruikt de rapportage als onderbouwing voor de normstelling.