van Grinsven Advies

De slagschaduw van een oudhollandse watermolen is onderzocht. Deze vierwieker is nog steeds in bedrijf als hoofdgemaal voor de beheersing van het waterpeil in een polder. Aan de noordzijde van de molen wordt een oud bedrijfspand afgebroken en komt een appartementencomplex. Als de molen elke dag in bedrijf zou zijn dan zou er onaanvaardbaar veel slagschaduwhinder optreden. De molen is op honderd dagen per jaar in gebruik, het aantal bedrijfsuren per dag is beperkt is en de molenaar kan wat schuiven met de bedrijfstijden. Hierdoor wordt de hinderduur bij de nieuwe woningen voldoende beperkt.

Voor verschillende opstellingsmogelijkheden van twee Gelderse windparken is akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd en ook zijn fotovisualisaties vervaardigd. Mede op basis hiervan zal een variant worden gekozen.
Voor een windturbine met een verticale as is onderzoek gedaan naar slagschaduwhinder. De relatief kleine turbine (diameter 8 m) gaat geplaatst worden op een oude watertoren. De slagschaduwhinder bij de dichtstbijgelegen woningen (afstand circa 180 m) is verwaarloosbaar.
Voor een nieuw te plaatsen windturbine is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd. Het geluidniveau voldoet aan de WNC40 geluidnorm. De duur van hinderlijke slagschaduw op woningen is niet meer dan vijf uur per jaar zodat een stilstandsvoorziening niet is vereist.
Voor een nieuw windpark is een slagschaduwonderzoek uitgevoerd en zijn fotovisualisaties vervaardigd.  Om de hinder bij zeven woningen te beperken worden drie van de vierturbines voorzien van een automatische stilstandsregeling. Hiervoor zijn de benodigde start- en stoptijden van de turbines berekend. De fotovisualisaties geven een beeld van de toekomstige situatie en worden gebruikt bij de planologische onderbouwing. Vanaf veel plaatsen wordt het zicht op het windpark beperkt door bomenrijen en dergelijke.
Voor een nieuw windpark nabij een snelweg wil de gemeente de geluidnormering baseren op het heersende referentieniveau van het omgevingsgeluid. VGA heeft bij de nabijgelegen woningen gedurende drie weken continu metingen uitgevoerd. De meetmicrofoon stond op een statief van 5 m hoog en op een meetmast van 10 m hoog was een nauwkeurige windsnelheidsmeter en windrichtingmeter gemonteerd. Periodiek zijn alle meetgegevens verzameld met een datalogger. Alle meetdata zijn achteraf uitgebreid statistisch geanalyseerd. De gemeente gebruikt de rapportage als onderbouwing voor de normstelling.
Voor een nieuw offshore windpark voor de Belgische kust is onderzoek gedaan naar de zichtbaarheid vanaf drie Belgische badplaatsen. Door de grote afstand verdwijnt het onderste deel van de masten achter de horizon. De aarde blijkt echt een bol te zijn! Vanaf grotere hoogten gezien is er meer van de mast zichtbaar. De grote en scherpe fotoafdrukken (circa 50 megapixel) visualiseren de zichtbaarheid zoals die zal zijn op een zeer heldere dag. Dagen met tientallen kilometers zicht zijn echter schaars.
Voor verschillende opstellingsmogelijkheden van een windpark is akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd en ook zijn fotovisualisaties vervaardigd. Mede op basis hiervan zal een variant worden gekozen.