van Grinsven Advies
Voor een bedrijf dat bomen rooit is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Op het bedrijfsterrein worden boomstammen geladen, gelost en gezaagd. Naast de vrachtwagenbewegingen de kranen en de loaders zijn vooral de kettingzagen de belangrijkste geluidbron. Ook de meest moderne en stille motorzagen produceren nog veel geluid. Elektrisch aangedreven kettingzagen hebben een te hoog gewicht door de zware elektromotor en voldoen daardoor niet aan de ARBO-eisen. Door een optimale terreinindeling en afscherming door een lange keerwand en door effectief gebruikt te maken van de geluidafscherming van stapels boomstammen, voldoet het geluidniveau bij omliggende woningen juist aan de norm.
Voor een nieuw bedrijf op een industrieterrein is akoestisch onderzoek uitgevoerd. In een grote hal worden panelen voor gevelbekleding vervaardigd. Aan de gangbare normen wordt voldaan.
Het bedrijf dat elektrisch aangedreven fluisterboten bouwt verhuist naar een nieuwe locatie met meer ruimte.  In een hal worden de boten van aluminium gebouwd. Het verspanen en bewerken van aluminium is veel minder lawaaiig dan het bewerken van staal. Uit het akoestisch onderzoek bleek dat zonder aanvullende maatregelen aan de normstelling voor geluid werd voldaan.

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor een nieuwe bouwmarkt op een gezoneerd industrieterrein. De geluidbelasting is niet meer dan 40 dB(A) ter plaatse van woningen en ter plaatse van de vastgestelde zonegrens. Het grote aantal personenwagens van bezoekers is de maatgevende geluidbron.

Bij een drukkerij zijn de geluidniveaus op de werkplekken gemeten. Dit in het kader van de Arbo-wetgeving. Voor enkele werkplekken moet de werkgever passende beschermingsmiddelen ter beschikking stellen en sommige medewerkers moeten periodiek audiologisch worden onderzocht.
Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor een muziekstudio. In een aantal nieuwe studio's worden slagwerkers onderwezen. In de ruimten worden geluidabsorberende voorzieningen getroffen om het akoestisch binnenklimaat te verbeteren. Door de getroffen geluidisolerende voorzieningen aan de gevels en aan de ventilatie voldoet de geluiduitstraling naar de omgeving aan de norm.

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd voor een groot bedrijf in de weg en waterbouw. In een hal worden wegenbouwmachines gerepareerd en onderhouden. Op het buitenterrein wordt zwaar materieel zoals kranen, pompen en aggregaten opgeslagen, geladen en gelost. Ook is er zwaar verkeer van vrachtwagens, opleggers en loaders. Omdat er steeds vaker nachtelijke wegwerkzaamheden zijn, gebeurt er hier ook steeds meer in de avond en in de nacht. Woningen staan op korte afstand. De geluidnormen worden fors overschreden. Uit vervolgonderzoek moet blijken of de situatie oplosbaar is.

Voor een op te richten vergistinginstallatie met twee warmtekrachtcentrales en een mestdrogerij is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door het aanpassen van het ontwerp van de installaties en enkele aanvullende maatregelen wordt de geluiduitstraling naar nabijgelegen woningen sterk beperkt en wordt voldaan aan de normstelling.