van Grinsven Advies

 

Het besluit wijziging milieuregels is vanaf 1 januari 2011 van kracht. VGA heeft inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd volgens de nieuwe rekenregels. Deze nieuwe regels zijn bewerkelijker en de resultaten zijn minder inzichtelijk. Vergelijking met de norm WNC40 is niet één op één mogelijk maar meestal blijkt er iets meer geluidruimte te zijn binnen de nieuwe regels. In het geval dat er geluidbeperkende maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe norm te voldoen, zullen deze maatregelen ingrijpender zijn in vergelijking tot de methodiek WNC. Bij de beoordeling volgens Lden wordt het effect van de nachtelijke maatregel namelijk enigszins uitgemiddeld over het gehele etmaal.