van Grinsven Advies

Voor het vervaardigen van fotovisualisaties van toekomstige windparken heeft VGA onlangs verbeteringen doorgevoerd:

- profesionele camera met fulframe sensor;

- opnamen in RAW Adobe RGB 16 bits per kanaal;

- photoshop CS4 software 64 bit;

- montage van de turbines in een achtergrondfoto van circa 50 megapixel;

- twee kleurgecalibreerde 24 inch schermen;

- PC met 64 bits Windows, 12 GB intern geheugen; diskarray in RAID 5;

- les van Frans Barten, auteur van het standaardwerk Handboek Digitale Fotografie & Beeldbewerking.

 

Steeds meer klanten uit de windenergiesector weten Van Grinsven Advies te vinden. Hoog tijd voor uitbreiding. Vanaf 1 januari 2011 word ik bijgestaan door twee nieuwe medewerkers. We gaan dan samen verder onder de nieuwe naam: Pondera services. Hierbij ontstaat ook een samenwerking met Pondera Consult BV en Ventolines BV, twee adviesbureaus met ruime ervaring en een goede reputatie in de windenergiesector.

Een enthousiast team zal onder mijn persoonlijke begeleiding in fases de activiteiten uitbreiden en zal naast de akoestische en slagschaduwonderzoeken en de fotovisualisaties in de toekomst ook productieberekeningen, risicoanalyses en windparkanimaties gaan verzorgen. Met dit uitgebreidere dienstenpakket kunnen wij u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Met het nieuwe bureau is de capaciteit flink uitgebreid. Uitgangspunt is dat kwaliteit en persoonlijkheid van de dienstverlening van hetzelfde hoge niveau blijven. Ik ga ervan uit dat u als klant met dezelfde tevredenheid gebruik zult blijven maken van onze diensten.

 

Het besluit wijziging milieuregels is vanaf 1 januari 2011 van kracht. VGA heeft inmiddels een aantal onderzoeken uitgevoerd volgens de nieuwe rekenregels. Deze nieuwe regels zijn bewerkelijker en de resultaten zijn minder inzichtelijk. Vergelijking met de norm WNC40 is niet één op één mogelijk maar meestal blijkt er iets meer geluidruimte te zijn binnen de nieuwe regels. In het geval dat er geluidbeperkende maatregelen nodig zijn om aan de nieuwe norm te voldoen, zullen deze maatregelen ingrijpender zijn in vergelijking tot de methodiek WNC. Bij de beoordeling volgens Lden wordt het effect van de nachtelijke maatregel namelijk enigszins uitgemiddeld over het gehele etmaal.