van Grinsven Advies

Van Grinsven Advies is een eenmanszaak en als zelfstandig adviesbureau gestart in 1991. Gevolgde relevante opleidingen zijn:

 • Geluidhinder, SBC, 1976;
 • Milieukunde HTS Heerlen 1979;
 • Hogere Cursus Akoestiek, KVIV Antwerpen, 1980;
 • Risicomanagement, Euroforum;
 • Diverse cursussen in vaardigheden zoals: telefoonbehandeling, presentatietechnieken, onderhandelen, conflicthantering, rapporteren, schrijven van nota’s.

Werkervaringen:

 • Milieutechnisch medewerker; uitvoeren milieucontroles en akoestisch onderzoek bij de grotere bedrijven;
 • Senior geluidadviseur; projectleider bij vergunningverlening, de geluidzonering en de geluidsanering van industrieterreinen;
 • Senior beleidsmedewerker geluid; ontwikkeling beleid en regelgeving op landelijk niveau op het gebied van geluidhinder;
 • Beleidsmedewerker externe veiligheid; ontwikkeling van beleidsinstrumenten en oplossingen met betrekking tot externe veiligheidsvraagstukken bij de procesindustrie, transport gevaarlijke stoffen en in de ruimtelijke ordening;
 • Senior adviseur vergunningverlening, lid diverse provinciale en landelijke werk- en adviesgroepen;
 • Vele akoestische onderzoeken zijn uitgevoerd naar wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai, geluidwering, horecalawaai en industrielawaai;
 • Voor veel windenergieprojecten is akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd en zijn fotovisualisaties vervaardigd.