van Grinsven Advies

VGA voert veel onderzoeken uit voor windenergieprojecten en is hierin gespecialiseerd. Opdrachtgevers zijn initiatiefnemers, projectontwikkelaars, energiebedrijven, turbineleveranciers, gemeenten en provincies. Bij VGA kunt u goed terecht voor zowel akoestisch onderzoek, onderzoek naar slagschaduwhinder, fotovisualisaties voor planologische beoordelingen, globale opbrengstvoorspellingen, vergunningaanvragen en meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit.