van Grinsven Advies

Geachte klant, relatie,

Met genoegen brengen wij u, als relatie van Van Grinsven Advies, op de hoogte van de samenwerking die VGA en Nipa Milieutechniek BV met elkaar zijn aangegaan bij het oplossen van akoestische vraagstukken. Loek van Grinsven heeft aangegeven het wat rustiger aan te willen gaan doen. Nipa heeft aangeboden haar kennis en expertise in te willen zetten om Loek te ontlasten. Hierdoor was een overeenstemming over een samenwerking snel gesloten.

Voor u verandert er in beginsel niet veel. U kunt met uw vragen nog steeds bij Loek terecht, maar de feitelijke uitwerking zal hoofdzakelijk plaatsvinden bij Nipa. Loek zal voorlopig alle projecten blijven monitoren zodat de kwaliteit en service die u gewend bent geborgd blijft.
Wij zijn er van overtuigd dat wij door deze samenwerking nog lang in staat zijn u met akoestische onderzoeken en adviezen van dienst te kunnen zijn. Nipa kan u ook andere diensten aanbieden op milieugebied zoals bodemonderzoek, hemelwaterinfiltratieadvies, flora- en fauna onderzoek en energiebesparingsadvies.

Wij hopen dat u het op prijs stelt dat we u via deze wijze hebben geïnformeerd over de op handen zijnde veranderingen en dat we als combinatie van partijen op uw klandizie kunnen blijven rekenen.

Mochten er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

met vriendelijke groeten,
Olaf Duisters
Nipa Milieutechniek BV (http://www.nipamilieu.nl/)


Loek van Grinsven
van Grinsven Advies